четвъртък , 29 февруари 2024

Покаянието нулира програмите за унищожение и лекува

Болестта е механизъм за развитие на духа или какви са според Сергей Лазарев връзките между пове­дението, етичните принципи, здравето, деформа­цията на полевите структури, осъзнаването, покаянието и лекуването – избрани фрагменти:

Вселената е създадена от Бога и се контролира от него, но това не значи, че всяко наказание се изпраща от Бога. Съществува великолепен механизъм на полева саморегулация. Системата за полева саморегулация – това е обратната връзка с Вселената. Същността й се изразява в това, че всяко действие на човека, добро или лошо, чрез единството на информационно-енергетичното поле на Вселената се връща обратно към него.

В основата на съществуването на Вселената лежат информационните процеси. „В начало беше Словото.“

Информационното поле е първично по отношение на тялото и определя неговата съдба, характер и физическо състояние. Главното условие за физическото здраве е знанието и спазването на законите за информационното поле на Вселената, законите на Единството, на Духовността и Любовта.

Подсъзнанието и биополето са едно и също нещо и всяко въздействие върху биополевите структури е въздействие върху подсъзнанието, върху всички системи на физиологическата и психическата саморегулация.

Това, което наричаме имунитет, е цялостност, качествено ниво на биополевата обвивка.

Кармичните структури се намират в по-фините слоеве и имат много сложна йерархична зависимост. В най-близките слоеве се пази информацията за постъпките, емоциите, чувствата и мислите на самия човек, изпитани през този живот. По-дълбоките слоеве съдържат структурите на семейната карма.

Агресията по отношение на един човек е програма за унищожаване на всичките му роднини и деца. Тъй като работи механизмът на полева саморегулация, то отрицателното въздействие се връща назад върху самия атакуващ и неговите роднини.

Раздразнителността по отношение на хората, злобата е опит за енергийна атака не само към конкретния човек, но и към Вселената, и тази атака предизвиква деформация на по­левите структури. „Молете се за тези, които ни проклинат, и благославяйте тези, които ни ненавиждат“. Това е най-силната защита от нещастията, болестите и от това, което на­ричаме „урочасване“.

Полето на човека мигновено реагира на всяка една мисъл, емоция и ако те са негативни, то полето на човека също отговаря с мигновена остро негативна реакция.

Възникването на болестта е свързано с нарушаването на законите на етиката, затова и лечението трябва да бъде насочено към осъзнаване, разбиране на тези нарушения, към промяна на мирогледа на човека. Информацията за това ни е дадена отдавна, ние само сме я забравили за известно време, тя е изложена в Свеще­ните книги преди много векове. Основното е да разбереш грешките си, да ги осъзнаеш и чрез покаяние да влезеш в хармония с Вселената, с Божественото.

Болестта е червена лампа за това, че човек е тръгнал „не там, където трябва“.

Болестите, травмите, житейските неприятности, разпадането на личността, характера, пси­хиката – това са различни прояви на изкуплението, на отс­траняването на причините, създали деформациите на полето, и неговото хармонизиране. Разрушаването става тогава, когато човек се отрича от Бога, родителите, децата, от любимия човек.

Като боледува или се мъчи, човек трябва да осъзнае допуснатите нарушения, да се усъвършенст­ва духовно, да търси нови пътища на развитие. Защо смъртта трябва да бъде тежка (при някои хора)? Защото духовните и физическите мъки пречистват подсъзнанието (от отричането на Бога и любовта). Как става това? Единственият начин да се понесат мъките – това е да се извисиш духом над тях, да пренесеш опорната точка от тялото, което се мъчи, върху духа. Този естествен процес се извършва автоматично. Страдащият човек става по- духовен.

Премахването на деформацията в полевите структури чрез осъзнаване на постъпките – покаянието, дава чудесни резултати при възстановяването на здравето на хората на физическо ниво. Много болести започват на ниво поле, често пъти много години преди да се появят на физическо ниво.

Програмата за унищожаване се неутрализира само чрез покаяние, а ако само се изведе от полето на човека (чрез лечение на физическите симптоми), тя продължава да съществува, активно да действа на друго място (друг орган или човек от обкръжението).

Да се разкаеш – значи да насочиш всички сили към изменение на себе си и никога да не повтаряш грешките си, това е процес, смисълът на който е в това, че взривът от енергия, възникнал при осъзнаването, да работи за съзидание. При разкаянието настъпва разкъсване във веригата на причините и следствията, където една постъпка влече след себе си друга. Покаянието не само разрушава програмите, формирани от негативните емоции: ненавист, обида, пожелание за зло; неговите възможности са много по-големи и главното е максималното изменение и хармонизиране на полевите структури – изчистване на кармата. (Полевите структури на всеки човек съдържат информация за нарушенията на висшите закони от предците.)

Нравствеността на нашите родители, братя, сестри, роднини е силно свързана с нашето здраве, психика и съдба. Със стремеж към хармония, към добро, към Божественото може да се прекрати негативната карма. Когато човек мислено се обръща към Бога и моли прошка за несъвършеното, с неговата душа и тяло се извършват поразителни изменения. В този момент човек признава своето не-съвършенство, разкрива се пред този, който ни е създал, и получава от него сили, за да се промени, да влезе в хармония с Вселената.

Не само физическото тяло е единна система с взаимно действие на органите един на друг, но елементи на тази система са и духовните структури, психиката, съдбата, характерът. Въздействието на всеки от изброените параметри автоматично предизвиква изменения в останалите, затова например израстването на духовността подобрява психиката, съдбата, здравето, благотворно влияе на всички страни от живота на човека. Личните проблеми в живота на човека; неприятностите в съдбата, физическите и психическите болести, травмите – всичко това е резултат от работата на системата за полева саморегулация, принудителното блокиране на започналото разпадане на духовните структури, главните стратегически структури, отговарящи за оцеляването на човека и неговите потомци.

Можем да се съпротивляваме само на физическо ниво, но на полево, духовно ниво трябва постоянно да запазваме чувството на смирение, кротост, прошка, любов към хората, да помним, че всяка неприятност е резултат от нашето несъвършенство, това премахва кармата, избавя ни от болести, подобрява съдбата и здравето на децата.

Източник: ко4.бг

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *