петък , 24 май 2024

БНБ бие тревога за парите на хората с кредити

Тенденцията на повишение на лихвените проценти ще повлияе върху финансовото състояние на кредитополучателите

Българската народна банка предупреди, че се очаква повишаването на лихвите да доведе до влошаване на финансовото състояние на хората, които теглят и са изтеглили кредити. Поради очакваните турболении управителният съвет на БНБ отново вдигна нивото на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, на 2% през третото тримесечие на 2024 г.

„Кредитната активност се запазва висока в условията на текущите силно отрицателни стойности на реалните лихвени проценти и високо ниво на капиталова адекватност и ликвидност в банковата система.

През следващите месеци протичащият глобален процес на затягане на паричната политика ще започне да ограничава кредитната активност в страната, като пренасянето му върху лихвените проценти по кредитите ще се ускори, включително под влияние на започнатия от БНБ процес на увеличение на минималните задължителни резерви от средата на 2023 г“, пише blitz.

Въпреки че това би смекчило ефектите, които продължителните периоди на висок кредитен растеж създават по отношение на задлъжнялостта и акумулирането на кредитен риск в баланса на банковата система, кредитният риск се запазва изострен в непосредствен план.

„Предвид колебанията на енергийните цени, рисковете от проблеми във веригите за доставки и очакваното забавяне на външното търсене, способността за обслужване на задълженията може да отслабне, което да доведе до нарастване на необслужваните кредити и на разходите за обезценки. В допълнение, тенденцията на повишение на лихвените проценти ще повлияе върху финансовото състояние на кредитополучателите.

Във връзка с това кредитните институции следва да се придържат към консервативна политика при осъществяване на кредитната си дейност, към своевременно и адекватно провизиране и към капиталово планиране, което надлежно отчита развитието на рисковете в икономическата среда“, посочиха от БНБ.

През 2021 г. УС на БНБ повиши нивото на антицикличния буфер, приложим към местни кредитни рискови експозиции, на 1.0% от 1 октомври 2022 г. и на 1.5% от 1 януари 2023 г., като през септември 2022 г. нивото на антицикличния капиталов буфер бе увеличено допълнително на 2.0% в сила от 1 октомври 2023 г.

Предвид трайно запазилите се високи темпове на кредитен растеж и несигурността в икономическата среда, антицикличният капиталов буфер на ниво от 2.0% през третото тримесечие на 2024 г. има за цел да засили устойчивостта на банковата система при натиск върху доходността и капиталовата позиция, предизвикан от потенциално нарастване на необслужваните кредити и обезценките.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *