Депутатите ще обсъждат промени в Кодекса за социално осигуряване

Депутатите ще обсъдят проект на решение, внесен от Министерски съвет, за определяне на допълнителен срок за събиране на приходи, за извършване на разходи и за предоставяне на трансфери. Това е точка първа за днес, според приетата програма за работа на парламента.

Предвижда се, че до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. приходите се събират в съответствие с действащите закони, а извършването на разходите и предоставянето на трансфери е в размер, не по-голям от размера им за същия период на предходната година, като се отчитат влезли в сила актове на Народното събрание и на Министерския съвет, които предвиждат допълнителни или намалени бюджетни средства, при спазване на фискалните правила по Закона за публичните финанси.

Извършването на разходите, предоставянето на трансферите и залагането на лимити от Министерството на финансите се осъществява в следната последователност: плащания по обслужване на държавния дълг и за вноската на Република България в общия бюджет на Европейския съюз; предоставяне на трансфери за съдебната власт, социалноосигурителните фондове, общините, сметките за средства от Европейския съюз на Националния фонд и на Държавен фонд „Земеделие”, Българската телеграфна агенция, Българската национална телевизия и Българското национално радио; лимити за плащания на бюджетните организации; други разходи, пише в проекта на решение.

В програмата на депутатите е и първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, както и на законопроекти за изменение и допълнение на Търговския закон. Депутатите ще обсъдят на първо четене законопроекти за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост.

Дневният ред включва първо гласуване на промени в Закона за пазарите на финансови инструменти. Предвижда се парламентът да разгледа законопроект за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-QAH „За изграждане на системи за сигурност на помещенията за съхранение на класифицирано оборудване и въоръжение с класификация „US Secret” за самолети F-16 Block 70“ по програмата FMS на САЩ, както и законопроект за ратифициране на актовете на ХХVІІ конгрес на Всемирния пощенски съюз.

Депутатите ще разгледат на първо четене промени в Кодекса за социално осигуряване и в Закона за насърчаване на заетостта.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *