Честваме паметта на свети Тимотей, епископ на Пруса

Свети Тимотей живял през IV век. Той бил избран за епископ на град Пруса (днес Бурса в Турция), разположен югоизточно от Мраморно море. Отличавал се с чистота на живота и с усърдно изпълнение на пастирския си дълг. Заради светостта му Бог го дарил с благодатна сила да върши чудеса.

По това време християнството постепенно се разпространявало и побеждавало езическите вярвания. Свети Тимотей с проповеди и личен пример обърнал много идолопоклонници към истинската и спасителна вяра в Иисус Христос. За всичко това народът го почитал и обичал. Но когато в 360 г. дошъл на власт император Юлиан, който се отрекъл от Христос и дори започнал да възстановява езичеството, християните били подложени на преследване. Основна цел на това преследване били пастирите на Църквата – епископи и свещеници.

Свети Тимотей не се уплашил, нито се скрил. Той още по-усърдно започнал да се труди, като проповядвал Божието слово, укрепвал вярващите и изобличавал заблуждението на езичниците. Щом узнал за дейността на светия епископ, императорът, който е останал в историята с прозвището „Отстъпник“, заповядал да го заловят и да го затворят в тъмница. Там обаче при свети Тимотей се стичали много хора, на които той проповядвал за Христос и ги наставлявал да не се поддават на опитите на властта да се върне езическата вяра. Донесли на Юлиан, че християнският епископ, макар и затворен в тъмницата, учел идващите при него хора да вярват в Иисус Христос и им говорел срещу езичеството. Тогава императорът изпратил да му кажат, че му забранява да проповядва за името на Христос. Но свети Тимотей не се подчинил на заповедта на владетеля и без страх продължавал да върши това, което му подобавало като на християнски епископ – да поучава и да проповядва на народа. Затова бил осъден на смърт и отсекли главата му в тъмницата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *